Hamza Halilović

Profesor arapskog jezika

Hamza je izuzetan poznavalac arapskog jezika u Novom Pazaru. On je mlad, mudar i mag za arapski jezik. Proveo je 4 godine u Medini I tamo savladao arapski jezik. Ima moderan i zanimljiv prilaz učenju i podučavanju jezika. Njegov pristup obiluje mnoštvom metoda koje dolaze sa „zapada“, dok podučava jezik sa „istoka“. Hamza trenutno studira u Novom Pazara gde radi kao imam i mujezin. Pored toga Hamza se bavi filozofijom vere, pisanjem proze i poezije. Njegova obrazovanja i interesovanja garantuju interesantnu nastavu. On tvrdi da je učenje jezika proces saznavanja novog sveta.

„Učiti jezik znači otkrivati novi svet, otkrivati novog sebe“.

Posredstvom Hamze i arapskog jezika ući ćete u svet zlatnog doba arapskog sveta i Islama, koje je postavilo temelje renesanse u Evropi. Takođe će vam pomoći da shvatite položaj Novog Pazara u svetu između „istoka i zapada“.

Upoznajte Hamzu i pogledajte šta ona kaže o kursu arapskog jezika: