Armin Gicić

Profesor engleskog i nemačkog jezika

Armin je jedan od najvećih stručnjaka za izučavanje jezika i komunikacije u Srbiji. Jedinstvenim ga čini široko i izuzetno kvalitetno obrazovanje koje je stekao širom sveta od Ujedinjenog Kraljevstva preko Nemačke, Srbije do Turske. Trenutno je na doktorskim studijama u Beogradu gde se bavi izučavanjem komunikacije i jezika u onlajn kontekstu i digitalnom formatu.

„Radostan sam kada moji učenici prepoznaju moć i važnost jezika. Apsolutno je neverovatno uvoditi ljude u novi univerzum kulture, jezika i njih samih putem podučavanja jezika.

Mrzim dosadne i nekreativne učitelje i nastavu. Život je previše dragocen i kratak za površnosti, pogotovu u obrazovanju. Na svojim kursevima podučavam jezik inovativnim, kreativnim  i introspektivnim metodama. Trudim se da osoba bolje spozna sebe, druge i svet putem jezika.„

„Moji časovi su rock n’ roll u učionici!“

Kao rukovodilac marketinga Ecco agencija Armin uspešno radi već 5 godina. Karakterističnim ga čine besprekorne organizatorske veštine. Kao rezultat toga vodio je projekat besplatnog jednomesečnog kursa nemačkog i engleskog jezika. Uz to je radio kao student ambasador u Londonu.

8 godina konstantnog usavršavanja i izučavanja jezika čine Armina jednim od najobrazovanijih stručnjaka u ovoj oblasti u Srbiji. Sa pravom može da se pohvala i diplomama i sertifikatima iz Londona, Bamberga (Nemačka), Bajrojta (Nemačka), Alpbaha (Austrija), Graca (Austrija), Samsuna (Turska), itd.

Socials