Amina Gicić

Profesorica nemačkog jezika

  • Amina GIcic

Amina je apsolutna profesionalka i najobrazovaniji ekspert u oblasti podučavanja nemačkog jezika u Novom Pazaru. Ona je mlada, uspešna i ambiciozna osoba koja za sobom niže uspehe.  Jedna od najboljih studenata master studija u Beogradu dobila je budžet na doktorskim studijama u Beogradu gde izučava upravo ono u čemu je najbolja – metodiku nastave nemačkog jezika. Uz to Amina skoro 5 godina radi u Gimnaziji, osnovnim školama i rukovodi kursevima nemačkog jezika u Ecco Academiji.

„Posao kojim se bavim me ispunjava i stalno težim profesionalnom usavršavanju. Volim da stvaram nove kontakte, putujem i upoznajem druge kulture. Trudim se da svojim inovativnim metodama učinim učenje jezika i upoznavanje ciljne kulture zabavnim.

Mislim da moje iskustvo sa različitim uzrastima, stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu, prilagodljivost i želja da svoje znanje i iskustvo podelim na neki često nov i drugačiji način, mogu biti korisni polazniku kursa.“

„Najsrećnija sam ukoliko moje mentorstvo utiče na pozitivan stav prema učenju jezika i ako polaznici imaju funkcionalno znanje jezika.

Amina je apsolutna profesionalka i prvak u oblasti podučavanja nemačkog jezika. Više od 4 godine aktivno se bavi podučavanjem. Svakodnevno dobija pozive da vodi grupne ili individualne časove. Retkost je imati nju u timu i ponosni smo da nam takav ekspert rukovodi kursevima za nemački jezik.

Amina je definitivno najobrazovaniji ekspert za nemački jezik u ovom delu Balkana. Kao jedna od najboljih studenata master studija u Beogradu dobila je budžet na doktorskim studijama u Beogradu gde izučava upravo ono u čemu je najbolje metodiku nastave nemačkog jezika. Pre toga je beležila najbolje rezultate na univerzitetu u Novom Pazaru, redovno dobijajući stipendije i radno mesto asistenta. Uz to Amina redovno ide na dalja usavršavanja u Srbiji i inostranstvu.

Upoznajte Aminu i pogledajte šta ona kaže o kursu nemačkog jezika:

 

Socials