Amel Halilović

Profesor nemačkog jezika

Amel Halilović je jedan od najboljih pedagoga za nemački jezik.

Osnovnu i srednju školu je završio u Nemačkoj. Osnovne studije je završio u Novom Paazru, a master studije u Beogradu.

Radio je niz godina na Internacionalnom univerzitetu kao asistent za nemački jezik.
Redovno radi u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Bavi se prevodilaštvom i sigurno je jedan od najvećih stručnjaka za nemački jezik u Sandžaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.