Ajsa Trtovac

Ajsa Trtovac

Ajla je izuzetan profesor. Vrlo je pažljiva i odgovorna.

Ajla Trtovac je rođena 14. 10. 1990. godine u Novom Pazaru. Gimnaziju u Novom Pazaru završila je 2009. godine. Iste godine postaje student Državnog univerziteta u Novom Pazaru, na smeru Srpska književnost i jezik. 24. juna 2013. godine završava osnovne studije s prosečnom ocenom 9,75 i stiče zvanje Diplomirani filolog srpske književnosti i jezika.

Ajla je tokom studija ostvarila prosek od 9.8!

Master akademske studije na matičnom fakultetu upisala je 2013. godine. Studije je završila sa prosečnom ocenom 9,83. Tokom četvrte godine Osnovnih akademskih studija i na Master akademskim studijama bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Kao student Ajla je odabranu za jednog od najboljih studentica u Srbiji.

Od 2014. godine radi u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Novom Pazaru kao nastavnica  bosanskog/srpskog jezika. Tokom rada, učestvovala je u pripremi učenika za takmičenja, školske priredbe, kulturne programe na nivou grada (Festival stvaralaštva mladih, Festival nauke i kulture).

Leave a Reply

Your email address will not be published.