Arapski početni kurs A1

Arapski početni kurs A1
0 student

Ovim kursem ćete na zanimljiv i jednostavan način ući u svet arapskog jezika i kulture. Interaktivne i savremene metode koje se koriste će vam omogućiti lako i brzo učenje. Uklonićemo vam stereotipe o „nesavladom“ arapskom pismu, „teškom“ zvuku i izgovoru jezika i vaše ubeđenje da nikada nećete naučiti arapski jezik. Saznaćete čitanje arapskog pisma, osnove jezika, razgovora i gramatike. Ovaj kurs će vam biti putovanje u orijentalnu kulturu, jezik svetih knjiga i zlatnog doba Islama koje je pokrenulo preporod Evrope. Naučićete kako funkcioniše jezik i ostvarićete čvrstu osnovu za dalje učenje na A2 i sledećim nivoima.

 • Snažnu i kvalitetnu osnovu arapskog jezika.
 • Moderne metode za jednostavno i brzo učenje jezika.
 • Veštine najosnovnije komunikacije u svakodnevnim aktivnostima.
 • Motivaciju, želju i volju za dalji rad na učenju jezika.
 • Čitate i pišete arapskim pismom.
 • Ostvarite najosnovniju komunikaciju.
 • Da se pripremite za A1 sertifikat.
 • Uspešno nastavite učenje na A2 nivou.
 • Da razumete i koristite poznate svakodnevne izraze i vrlo osnovne fraze usmerene na zadovoljenje potreba konkretnog tipa.
 • Da se predstavite drugima.
 • da postavljate i odgovarate na pitanja u vezi sa ličnim detaljima, poput mesta gde živi, ljudi koje poznaje i stvari koje ima.
 • komunicirate na jednostavan način pod uslovom da druga osoba razgovara polako i razgovetno i ako je spremna da pomogne.
 • Želite da ostvarite kvalitetan, brz i zanimljiv start u učenju arapskog jezika.
 • Polažete za A1 ili A2 sertifikat.
 • Planirate da izučavate verske knjige.
 • Planirate da živite i putujete u nekoj od arapskih zemalja.
 • Volite da se lično usavršavate.
 • Kurs kojim dobijate sertifikat naše škole za A1 traje do 4 meseca.
 • Kurs se plaća mesečno 35.
 • Časovi se održavaju 2 puta nedeljno po 90 minuta.
 • Kursevi se održavaju u večernjim satima.
 • Za sertifikate koji se priznaju u ambasadama treba polagati priznati ispit.
 • Nastava se održava u glavnim prostorijama škole u centru grada na šetalištu 28. Novembar br.54.

Hamza Halilović

Curriculum is empty

Instructor

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
€40.00 €35.00